Oferta ZUE za 65 mln zł najkorzystniejsza na prace w BydgoszczyWarszawa, 09.05.2018 (ISBnews) - ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę, o wartości 65 mln zł brutto (52,8 mln zł netto) w postępowaniu przetargowym na "Przebudowę infrastruktury transportu szynowego w ciągu ul. Wojska Polskiego od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego, Szpitalna, Szarych Szeregów, Bełzy" w Bydgoszczy, podała spółka.

"Kryteria oceny ofert stanowią: 1) cena – waga: 60%, 2) okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – waga: 30%,
3) doświadczenie kierownika robót torowych – waga: 10%. Oferta złożona przez spółkę jest najkorzystniejsza po uwzględnieniu wszystkich kryteriów" - czytamy w komunikacie.

Zamawiającym jest miasto Bydgoszcz - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Termin realizacji zadania to połowa października 2019 r., podano także.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2017 r. miała 465 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)