Impexmetal miał 36,15 mln zł zysku netto z działalności kontyn. w I kw. 2018 r.


Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - Impexmetal odnotował 36,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 28,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Skonsolidowany zysk netto z działalności zaniechanej (dot. HMN Szopienice SA w likwidacji) wyniósł 88 tys. zł w I kw. br. wobec 0,33 mln zł straty rok wcześniej.
Zysk operacyjny wyniósł 49,9 mln zł wobec 40,14 mln zł zysku rok wcześniej.
Zysk EBIT w segmencie Aluminium wyniósł w I kw. br. 30,7 mln zł wobec 27,4 mln zł rok wcześniej, w segmencie Miedź - odpowiednio: 5,5 mln zł wobec 4,2 mln zł; w segmencie Cynku i Ołowiu: 3,2 mln zł wobec 2,7 mln zł; w segmencie Handlu: 7,5 mln zł wobec 4,3 mln zł, podano w raporcie.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 880,51 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 850,76 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 19,54 mln zł wobec 20,45 mln zł zysku rok wcześniej.
Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew.
(ISBnews)