Serinus miał 1 mln USD zysku netto, 2 mln USD przychodów w I kw. 2018 r.


Warszawa, 14.05.2018 (ISBnews) - Serinus odnotował 1 mln USD skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 2,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Przychody, pomniejszone o opłaty koncesyjne (ang. royalties) za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2018 r. obniżyły się do 2 mln USD, z 2,6 mln USD w I kw. 2017 r. ze względu na spadek produkcji"- czytamy w komunikacie.
"Łączna wartość zapłaconych royalties spadła z 0,3 mln USD w I kw. 2017 r. do 0,2 mln USD w I kw. 2018 roku. W większości spadek ten jest następstwem obniżonej produkcji, co skompensowały wyższe ceny surowców" - czytamy dalej.
Produkcja za I kw. 2018 r. wyniosła 380 boe/d, wobec 690 boe/d odnotowanych w I kw. 2017 r.
"Spadek wydobycia o 45% w porównaniu do I kw. 2017 r. spowodowany był głównie zamknięciem pola Chouech Es Saida od 28 lutego 2017 r. oraz niższym wydobyciem z odwiertu WIN-12bis na polu Sabria, w związku z jego zamknięciem w okresie od 22 maja do początku września 2017 r., w wyniku niepokojów społecznych w południowej części kraju. Wydobycie ropy naftowej stanowiło 73% produkcji w pierwszym kwartale 2018 r., w porównaniu do 75% w pierwszym kwartale 2017 r." - napisano w komunikacie.
Serinus podkreślił, że w I kw. 2018 r. średnia cena ropy Brent wyniosła 66,80 USD/bbl, w porównaniu do 53,68 USD/bbl w I kw. 2017 r., co stanowiło wzrost o 24% i odzwierciedlało trwający od sierpnia 2017 r. wzrost cen ropy naftowej, kiedy to średnia cena ropy Brent wynosiła 51,70 USD/bbl. Spółka zrealizowała w I kw. 2018 r. średnią cenę sprzedaży ropy naftowej na poziomie 66,00 USD/bbl, w porównaniu do 50,89 USD/bbl w I kw. 2017 r., co stanowiło wzrost o 30%.
"Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2018 r. wyniosły 2,5 mln USD, w porównaniu do 0,2 mln USD za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2017 r., co stanowiło wzrost o 2,3 mln USD. Wygenerowanie dodatkowych środków pieniężnych z działalności operacyjnej w omawianym okresie 2018 r. miało swoje źródło głównie w 2,6 mln USD otrzymanych z odszkodowania w związku z ubiegłorocznym grudniowym wypadkiem na odwiercie. Wzrost ten został częściowo skompensowany przez 0,4 mln USD kosztów transakcyjnych poniesionych w kwartale, związanych z przenoszeniem siedziby Spółki na Jersey oraz procesem dopuszczania akcji do obrotu na rynku Alternative Investment Market (AIM)" - czytamy dalej.
Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.
(ISBnews)