Gobarto miało 8,06 mln zł zysku netto, 25,99 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.


Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Gobarto odnotowało 8,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 9,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 14,43 mln zł wobec 13,6 mln zł zysku rok wcześniej. Wygenerowana przez grupę w tym okresie EBITDA wyniosła 25 991 tys. zł i jest o 28,4% wyższa od analogicznego okresu roku przedniego.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 551,13 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 397,71 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 11,14 mln zł wobec 5,77 mln zł zysku rok wcześniej.
Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.
(ISBnews)