Impel miał 4,03 mln zł zysku netto, 21,14 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.


Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Impel odnotował 4,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 8,68 mln zł wobec 9,04 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 21,14 mln zł wobec 21,76 mln zł rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 514,65 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 545,94 mln zł rok wcześniej.
"Największy udział w przychodach Grupy Impel na rzecz klientów zewnętrznych w I kwartale 2018 roku stanowiły przychody segmentu Facility Management, które w tym okresie ukształtowały się na poziomie 366 141 tys. zł, co oznacza spadek o 32 784 tys. zł, tj. o 8,2% w stosunku do I kwartału 2017 roku. Obniżenie wynika m.in. z selektywnego podejścia do pozyskania nowych kontraktów oraz rezygnacji z kontraktów nierentownych. Produkty tego segmentu cechuje duży udział kosztów pracy w kosztach ogółem" - czytamy w raporcie.
Segment Industrial Services uzyskał w I kwartale 2018 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 62 743 tys. zł, co stanowi wzrost o 7,2%. "Wzrost sprzedaży wynika przede wszystkim z rozwijania oferty w zakresie realizacji wysoko specjalizowanych usług, w skład których wchodzą przede wszystkim usługi czyszczenia przemysłowego, zintegrowana obsługa nieruchomości oraz produkcja i montaż elementów oznakowania obiektów (rebranding)" - czytamy dalej.
Segment Digital Services & Business Process Outsourcing uzyskał w I kwartale 2018 roku przychody na poziomie 85 763 tys. złotych, nieznacznie niższym w stosunku do I kwartału 2017 roku. Obniżenie sprzedaży wynika głównie z dodatkowej sprzedaży jednorazowej w I kwartale 2017 roku, podano także.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 1,32 mln zł wobec 6,28 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku i czystości, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw.
(ISBnews)