Warszawa, 17.05.2018 (ISBnews) - Główne cele strategii rozwoju Banku BGŻ BNP Paribas na lata 2018-2021 przyjętej przez zarząd i radę nadzorczą to: tempo wzrostu wyniku z działalności bankowej szybsze niż rynek, ROE powyżej 10% oraz wskaźnik C/I na poziomie ok. 50%, podał bank.
"Głównym założeniem nowej strategii 'Fast Forward' na lata 2018-2021 jest koncentracja na kliencie, transformacja cyfrowa produktów, usług i procesów, co przyspieszy rozwój i przyczyni się do zwiększenia rentowności. Jednocześnie nowa strategia zakłada realizację wzrostu poprzez przejęcie zorganizowanej części działalności Raiffeisen Banku Polska, pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód" - czytamy w komunikacie.
Cele strategiczne to osiągnięcie:
- tempa wzrostu wyniku z działalności bankowej szybszego niż rynek,
- ROE powyżej 10%,
- wskaźnika C/I na poziomie ok. 50%, podano dalej.
"Bank zamierza oprzeć rozwój działalności na pięciu kluczowych filarach:
- prostota,
- digitalizacja,
- jakość,
- wzrost,
- i entuzjazm" - czytamy także w komunikacie.
W ostatnich latach Bank BGŻ BNP Paribas zbudował znaczącą pozycję na rynku, wciąż jednak ma potencjał do rozwoju w głównych obszarach działalności, podkreślono też w materiale.
"W segmencie detalicznym bank planuje wdrożyć pakiet inicjatyw wspierających dalszy rozwój poprzez przeprojektowanie procesu obsługi klienta z koncentracją na kompleksowej obsłudze w kanałach cyfrowych, optymalizację produktywności sieci, modelu sprzedaży i obsługi zdalnej oraz wykorzystanie zaawansowanej analityki big data do lepszego odpowiadania na potrzeby klientów" - zapowiedziano w komunikacie.
W segmencie mikroprzedsiębiorstw bank aspiruje do bycia jednym z banków pierwszego wyboru, stawiając na stworzenie nowej ścieżki obsługi klienta oraz Value Proposition dla klientów e-commerce i startupów, podano także.
"W segmencie przedsiębiorstw bank zamierza wzmocnić ugruntowaną pozycję, koncentrując się na wdrożeniu nowego Value Proposition w zakresie systemu bankowości elektronicznej, bankowości inwestycyjnej oraz rozwiązań wspierających ekspansję międzynarodową krajowych firm" - czytamy dalej.
"Przejęcie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska pozwoli na wzmocnienie obecności Banku w dużych miastach oraz rozwój bazy klientów zamożnych, a także osiągnięcie pozycji jednego z liderów w segmencie Private Banking. W obszarze MSP, przejmowana działalność z silną siecią dystrybucji, innowacyjną platformą produktową oraz nowoczesnym zcentralizowanym centrum obsługi klientów, zapewni wejście do czołówki znaczących graczy w szybko rozwijającym się i wysoko rentownym segmencie" - napisano także.
Planowane przejęcie wzmocni pozycję Banku BGŻ BNP Paribas wśród największych banków w Polsce, podsumował bank.
Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Na koniec 2017 r. jego aktywa wyniosły 72,75 mld zł.
(ISBnews)