"Walne zgromadzenie zadecydowało o wypłacie dywidendy w kwocie 0,33 zł na akcję. Dywidenda będzie wypłacona z zysku osiągniętego w roku 2017. Zgodnie z uchwałą, dzień dywidendy przypada na dzień 25 maja 2018 r., a dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 14 czerwca 2018 r." - czytamy w komunikacie. 

Wypłatą dywidendy objęto wszystkie 470 303 504 akcji Globe Trade Centre S.A., podano także. 

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)