"Oferta złożona przez konsorcjum obejmuje:
- wartość umowy: 234,5 mln zł brutto,
- termin realizacji: 34 miesiące,
- termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury,
- okres gwarancji wynosi 10 lat,
- zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wartości umowy" - czytamy w komunikacie.

Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, podano także.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r.

>>> Czytaj też: Rewolucja w unijnym budżecie. To pierwsza taka sytuacja od 1988 roku