Ponad 313 mln transakcji na prawie 80 mld zł.

Ostatnie dostępne dane NBP o kartach kończą się na trzecim kwartale 2008 roku. Wówczas mieliśmy w portfelach prawie 29,2 mln kart płatniczych, w tym ponad 8,9 mln kart kredytowych. Dokonaliśmy nimi 313,1 mln transakcji (na kwotę 79,7 mld zł), z czego na karty kredytowe przypadło ponad 42 mln transakcji i 7,1 mld zł). 

Na rynku rządzą dwie firmy

Polski rynek jest podzielony między dwie organizacje, od lat w podobnych proporcjach: Visa i MasterCard. Na tę pierwszą przypadało 65,9 proc. rynku, na tę drugą – 30,4 proc. Pozostałe 3,7 proc. należy do pozostałych wydawców kart płatniczych, jak American Express i Diners Club. 

Visa informowała w styczniu, że Polska była w 2008 r. jednym z krajów, w których system ten rozwijał się najszybciej, szczególnie pod względem wzrostu liczby, jak i wartości płatności bezgotówkowych. 

Rośnie liczba transakcji 

„Liczba transakcji bezgotówkowych zawartych przy pomocy kart Visa wydanych przez polskie banki zwiększyła się w okresie X’2007-IX’2008 w stosunku do poprzedzającego roku obrachunkowego o 34,2 proc., przekraczając poziom 371 mln transakcji bezgotówkowych w skali roku. 

Jeszcze wyższy w stosunku do analogicznego roku obrachunkowego był wzrost łącznej wartości płatności, który wyniósł 35,2 proc., do równowartości 12,2 mld euro” – podano w komunikacie.

Wzrost liczby transakcji i wzrost obrotów bezgotówkowych dokonywanych kartami Visa są większe niż wzrost liczby i wartości transakcji ogółem (odpowiednio 21,4 proc. oraz 23,3 proc.), a to oznacza, że klienci przekonują się coraz bardziej do płacenia kartą. 

Rośnie udział transakcji bezgotówkowych w transakcjach kartami Visa ogółem - za ostatni rok obrachunkowy udział ten wzrósł do 23,3 proc., podczas gdy trzy lata temu  wynosił  17,9 proc. Dla porównania - wartość płatności z użyciem kart Visa w Europie wzrosła w ubiegłym roku finansowym organizacji Visa Europe (październik 2007-wrzesień 2008) o 10,3 proc.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że organizacje wydawców kart płatniczych promują coraz chętniej nie tyle karty kredytowe, co karty debetowe oraz nowe formy kart przedpłaconych. Nie musimy więc wcale się czuć źle, że z kartami kredytowymi wciąż odstajemy od krajów rozwiniętych. 

Visa Europe na przykład zwraca uwagę, że wykorzystanie kart debetowych  w europejskich  punktach sprzedaży wzrosło prawie o 11 proc. Płatności dokonywane kartami debetowymi stanowią ponad 70 proc. ogółu płatności dokonywanych kartami Visa. W Polsce 67,9 proc. wszystkich kart płatniczych to karty debetowe, choć jeszcze dziesięć lat temu było to 86,2 proc. wszystkich kart. W trzecim kwartale  85,3 proc. liczby transakcji stanowiły transakcje kartami debetowymi, a jeszcze 10 lat temu – 72,2 proc. Wtedy jednak królowały karty obciążeniowe. Teraz coraz większą popularność zdobywają karty kredytowe, z 13,4 proc. udziałem w liczbie transakcji kartami (10 lat temu tylko 2,8 proc.).

Rosną transakcje internetowe przy pomocy kart

Użycie kart zwiększa się razem z zastosowaniem nowych i – jak twierdzą wydawcy kart – bezpiecznych technologii, w których można kartami zastąpić gotówkę i czeki. Na przykład z danych Visa Europe wynika, że rośnie wykorzystanie kart do transakcji internetowych - aż o 24 proc. w okresie ostatnich Świąt Bożego Narodzenia (w porównaniu z tym samym okresem 2007 r.).

Więcej kart zbliżeniowych

 Klientów coraz bardziej interesują karty generujące jednorazowy kod do autoryzacji, karty zbliżeniowe (w wersji Visa jest to Visa payWave, ale tych kart po roku wydawania jest w Polsce tylko 14 tys.),  czy też  wykorzystanie telefonii komórkowej do płatności. Nowe technologie kosztują, Visa Europe oblicza, że w ciągu ostatnich trzech lat wydawała co roku średnio 87 mln euro na badania i rozwój nowych produktów i usług. 

Z kolei MasterCard, do którego należy prawie jedna trzecia polskiego rynku kart poinformował na początku lutego, że pomimo trudnej sytuacji gospodarczej na świecie, plastikowy pieniądz ma się dobrze. W całym 2008 r. (MasterCard Incorporated podaje wyniki w okresach rocznych, inaczej niż Visa) w Europie wartość zakupów opłaconych kartami z logo tej organizacji wzrosła o 15,7 proc., liczba transakcji wzrosła o 13,2 proc., a liczba transakcji gotówkowych  – o 10,5 proc., w porównaniu z 2007 r. 

W całym 2008 r. europejscy klienci z kartami z logo MasterCard dokonali 6,4 mld transakcji bezgotówkowych, wliczając w to transakcje przez Internet. Na koniec grudnia 2008 r. zostało wydanych przez europejskie instytucje finansowej 195 mln kart z logo MasterCard (bez Maestro i Cirrus). Dodatkowo jest 313 mln kart debetowych z logo Maestro. MasterCard zaoferował możliwość płatności tymi kartami w Internecie (m.in. w Amazon). 

Podobnie jak Visa, także MasterCard zapowiada dalszy rozwój technologiczny, w tym rozwój PayPass, swojej karty zbliżeniowej. Będzie testowane np. jej integrowanie z biletem transportu miejskiego w Liverpoolu (Visa prowadzi taki projekt w Londynie), a także w Paryżu. W Polsce PayPass trafil do studentów, ale także do sieci supermarketów. W Serbii MasterCard testuje karty podarunkowe wyposażone w funkcję płatności zbliżeniowych. A we Włoszech na dużą skalę wykorzystane będą karty przedpłacone MasterCard do dystrybucji pomocy socjalnej.