Jak wskazano w opublikowanym w poniedziałek raporcie "Outsourcing usług księgowych, prawnych i podatkowych w przedsiębiorstwach w Polsce", poczucie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej to najczęściej deklarowany powód (83 proc.) outsourcingu usług księgowych, prawnych i podatkowych w ramach jednego, zewnętrznego zespołu. Na drugim miejscu wskazano oszczędność czasu i kosztów (77 proc.).

Popularność współpracy z zewnętrznymi dostawcami w zakresie księgowości, podatków i prawa jest zdecydowanie bardziej reprezentowana wśród najmniejszych firm w Polsce – zatrudniających do dziewięciu osób (40 proc.). Większość (71 proc.) firm zatrudniających powyżej 50 pracowników – zleca na zewnątrz tylko usługi prawne.

Reklama

Według Pawła Barańskiego z katowickiego biura KPMG w Polsce ostatnie zmiany przepisów Ordynacji podatkowej, ustawy o VAT i ustaw o podatkach dochodowych powodują, że w co czwartej ankietowanej firmie rośnie skłonność do współpracy z wyspecjalizowanymi firmami.

Z raportu wynika, że ok. 65 proc. ankietowanych firm zleca prowadzenie usług księgowych, podatkowych i prawnych zewnętrznym kontrahentom. "Zdaniem przedsiębiorców, takie rozwiązanie pozwala istotnie zredukować ryzyka wynikające z częstych w Polsce zmian przepisów prawa, ich interpretacji oraz praktyki stosowania" - czytamy.

Jak wskazali eksperci KPMG, większość polskich firm, które uczestniczyły w badaniu dostrzega zalety zlecania usług księgowych, podatkowych i prawnych jednej zewnętrznej firmie. "Najcenniejszą korzyścią, wymienioną przez 69 proc. ankietowanych firm, jest możliwość otrzymania szybkiej i konkretnej informacji o zmianach w przepisach. 67 proc. przedsiębiorstw do głównych zalet takiego rozwiązania zalicza poczucie bezpieczeństwa wynikające z kompleksowości świadczonej usługi" - napisano. Jednocześnie 17 proc. ankietowanych firm "nie widzi zalet powierzenia usług księgowych, podatkowych i prawnych jednej firmie". Ograniczenie się do wiedzy i doświadczenia zewnętrznej firmy (55 proc.) oraz potencjalna redukcja etatów wewnętrznego zespołu (32 proc.) to najczęściej deklarowane wady outsourcingu tych usług jednej firmie.

"Firmy oczekują od zewnętrznych księgowych, doradców podatkowych i prawników przede wszystkim monitorowania aktualnych zmian w prawie i przygotowania przedsiębiorstwa na zmiany, a także zabezpieczenia przed ryzykiem prawnym, finansowym i podatkowym związanym z prowadzoną działalnością" – wskazał Barański.

Z badania wynika, że "obecność systemu weryfikującego wiedzę w obszarach księgowości, prawa i podatków" w polskich firmach jest zróżnicowana w zależności od wielkości firmy. 78 proc. małych firm (zatrudniających do dziewięciu pracowników) deklaruje brak takiego systemu, a w firmach zatrudniających 50 pracowników i więcej występuje on w 48 proc. przypadków. "Specyfika mniejszych firm ogranicza się często do lokalnego prawa i podatków, a duże firmy muszą wciąż aktualizować wiedzę nie tylko lokalnie, ale również globalnie" - wyjaśniono.

Raport powstał na podstawie badania zrealizowanego metodą wywiadów telefonicznych CATI wśród osób odpowiedzialnych za księgowość oraz osób na stanowiskach prezesa i dyrektora finansowego. W badaniu wzięły udział firmy z różnych branż o rocznych przychodach przekraczających 2 mln zł i zatrudniające więcej niż 2 pracowników. Na pytania odpowiedziało 200 respondentów w dniach 13-22 lutego 2018 roku. (PAP)

autor: Magdalena Jarco