Prognozy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii są bezpośrednią kontynuacją wcześniejszych prognoz Ministerstwa Rozwoju. Wynika to z faktu, że w wyniku rekonstrukcji rządu i utworzenia osobnych ministerstw: inwestycji i rozwoju oraz przedsiębiorczości i technologii - dział "gospodarka" wszedł w kompetencje tego drugiego.

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w kwietniu 2018 roku była o 9,3 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku.

"Zgodnie z oczekiwaniami dynamika produkcji przemysłowej w kwietniu przyspieszyła, m.in. na skutek jednego dnia roboczego więcej niż przed rokiem. Wciąż utrzymywało się też wysokie tempo produkcji budowlanej" - napisali analitycy MPiT.

"W maju oczekujemy wzrostu produkcji przemysłowej na poziomie przekraczającym 4 proc., a wzrost produkcji budowlano-montażowej będzie zbliżony do 20 proc. (w ujęciu rocznym)" - dodają.

>>> Czytaj też: To będzie dobry rok dla krajów Grupy Wyszehradzkiej