Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Zamet odnotował 1,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 14,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna wyniosła 2,65 mln zł wobec 0,82 mln zł straty rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 34,63 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 52,72 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 0,95 mln zł wobec 13,42 mln zł zysku rok wcześniej.
"W ocenie zarządu, istnieją podstawy sądzić, że poziom przychodów, jakie zostaną zrealizowane w 2018 roku będzie wyższy dla grupy, aniżeli zrealizowany w roku 2017. Taki osąd można podjąć na podstawie oceny ilości zapytań ofertowych oraz zamówień otrzymanych w 2018 roku, do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, który wskazuje na poprawę kondycji tego segmentu" - czytamy w raporcie.
Grupa Zamet, w skład której wchodzą Zamet S.A. (spółka holdingowa) oraz zależne spółki produkcyjne: Zamet Industry, Zamet Budowa Maszyn i Mostostal Chojnice, jest producentem wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu, w tym przemysłu związanego z podwodnym wydobyciem ropy i gazu, górnictwa, budownictwa infrastrukturalnego oraz przemysłowego, a także hutnictwa stali i metali nieżelaznych oraz metalurgii. Akcje Zamet S.A. zadebiutowały na GPW w październiku 2011 r.
(ISBnews)