We wtorek odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GetBack SA. Wcześniej poinformowano, że z członkostwa w radzie zrezygnował Rafał Morlak. Powołano czterech nowych członków rady nadzorczej.

Nowa członkini rady Paulina Pietkiewcz jest od 2015 roku prezesem Zarządu Abris Capital Partners Sp. z o.o, wcześniej była m.in. p.o. prezesa Nordea PTE SA.

Krzysztof Burnos to ekonomista, od 2015 roku kieruje samorządem biegłych rewidentów w Polsce, pełniąc funkcję prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów PIBR (Polska Izba Biegłych Rewidentów).

Jarosław Dubiński jest radcą prawnym, specjalizuje się w restrukturyzacji podmiotów gospodarczych oraz prawie rynków kapitałowych, reprezentuje kancelarię Dubiński, Jeleński, Masiarz i Wspólnicy.

Jerzy Zygmunt Świrski jest biegłym rewidentem, od 2007 roku jest partnerem zarządzającym i współwłaścicielem Abris Capital Partners.

GetBack w poniedziałek zwiększył szacunki skonsolidowanej straty netto grupy do ok. 1,2 mld zł. Tydzień wcześniej spółka informowała, że szacuje stratę na 1 mld zł.

Spółka poinformowała też w poniedziałek, że planuje przekazać do publicznej wiadomości raport roczny za 2017 rok i skonsolidowany raport roczny dla Grupy Kapitałowej GetBack za 2017 rok 29 maja tego roku. To kolejne przesunięcie publikacji terminu raportu okresowego. GetBack miał pierwotnie opublikować raport roczny 30 kwietnia, jednak spółka przesunęła termin na 15 maja, a następnie na 21 maja.

9 maja Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej zdecydował o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w trybie przyspieszonego postępowania układowego spółki GetBack.

We wniosku spółka zaproponowała podzielić w ramach postępowania wierzycieli na trzy grupy "obejmujące poszczególne kategorie interesów". Pierwsza grupa wierzycieli obejmuje obligatariuszy spółki, posiadających niezabezpieczone papiery wyemitowane przez GetBack oraz wierzycieli, którzy udzielili spółce kredytów niezabezpieczonych na majątku spółki. Grupa druga obejmuje wierzycieli publicznoprawnych. A trzecia obejmuje z kolei wszystkich wierzycieli spółki, niezaliczonych do pozostałych grup.

W przypadku grupy pierwszej spółka spłaci należność w 65,36 proc., w ratach od 2018 do 2025 roku (największe raty przypadną na lata 2019 - 23,97 proc., 2020 - 30,57 proc. i 2021 - 19,48 proc.)

W przypadku grupy drugiej należność główną oraz odsetki spółka spłaci do końca 2018 roku - grupa ta zatem zostanie zaspokojona w całości. Grupa trzecia wierzycieli również ma zostać zaspokojona w 65,36 proc., także w ratach do 2025 roku. Odsetki podlegałyby umorzeniu.

GetBack szacuje, że poziom zaspokojenia wierzycieli w przypadku postępowania upadłościowego nie przekroczy 25 proc. wierzytelności objętych układem.

Według KNF GetBack SA wyemitował obligacje o łącznej wartości 2,58 mld zł, których posiadaczami były 9242 podmioty, w tym 9064 osoby fizyczne i 178 instytucji finansowych.(PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz