ZUE widzi ożywienie w infrastrukturze tramwajowej, aktywnie na nie odpowieWarszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - ZUE ocenia, że na polskim rynku robót w obszarze miejskiej infrastruktury szynowej nastąpiło spodziewane ożywienie i że spółka będzie aktywna w tym segmencie, poinformował prezes Wiesław Nowak.

"Tych zleceń pojawiło się dużo i będzie jeszcze więcej. Traktujemy rynek tramwajowy równorzędnie z kolejowym, choć jest wielokrotnie mniejszy. To jest dobry rynek, ma potencjał i chcemy startować w kolejnych przetargach, ale ofertować będziemy ostrożnie" - powiedział Nowak w rozmowie z ISBnews.

W raporcie za I kw. 2018 r. spółka podała, że w ostatnim czasie złożyła trzy najkorzystniejsze oferty w tym sektorze: dwie w Bydgoszczy i jedną Poznaniu, o łącznej wartości ok. 230 mln zł. Wszystkie oferty przekraczały jednak budżet założony przez zamawiających.

"Zamawiający muszą się przyzwyczaić, że takich sytuacji będzie więcej. To oczywiście od nich zależy, jak podejdą do tych kwestii. W Bydgoszczy różnica w cenach jest znaczna, w Poznaniu mniejsza. Liczymy, że przynajmniej część z tych umów podpiszemy" - wskazał prezes.

Obecnie ZUE bierze udział w innych przetargach w infrastrukturze miejskiej w Polsce o szacowanej wartości ok. 1,4 mld zł, poinformował także Nowak.

Zakontraktowany portfel zamówień ZUE na wszystkie roboty budowlano-montażowe ma obecnie wartość ok. 2,3 mld zł netto. Zapewnia realizację prac w latach 2018-2021. Niezależnie od powyższego, ZUE uczestniczy obecnie w postępowaniach przetargowych na łączną szacowaną kwotę ok. 5,9 mld zł.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2017 r. miała 465 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)