Akcjonariusze Pekao zdecydują 21 VI o wypłacie 7,9 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Pekao zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 21 czerwca o przeznaczeniu 2,07 mld zł z zysku za rok 2017 na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 7,9 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.

"Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2017 w kwocie 2 088 128 692,79 zł dzieli się w ten sposób, że:
1) 99,3% zysku netto banku, tj. kwotę 2 073 513 268,6 zł przeznacza się na dywidendę,
2) kwotę 14 615 424,19 zł przeznacza się na kapitał rezerwowy.
[...]
Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 7,9 zł" - czytamy w projekcie uchwały.

Proponowany dzień dywidendy to 6 lipca 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy - 20 lipca 2018 roku, podano również.

Bank Pekao jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)