Herkules miał 2,05 mln zł zysku netto, 8,9 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Herkules odnotował 2,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,7 mln zł wobec 3,15 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA po I kw. 2018 r. wyniosła 8,93 mln zł w porównaniu z 7,78 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,89 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 28,16 mln zł rok wcześniej.

"Grupa wypracowała niespełna 15 mln zł przepływów z działalności operacyjnej i obniżyła dług netto do 84,3 mln zł, tj. o 15% w porównaniu z końcem 2017 r. Wyniki są wspierane przez dobrą koniunkturę na rynku budowlanym w Polsce, jak też rosnącą pozycję konkurencyjną firmy" - czytamy w komunikacie.

"Rozpoczęcie roku od takich rezultatów cieszy i daje nadzieję na udane kolejne kwartały bieżącego okresu. Staramy się efektywnie wykorzystać doskonałą koniunkturę w branży budowlanej, czyli w naszym podstawowym segmencie, jednakże chcemy mocniej różnicować działalność, by uzależnić się wahań rynkowych tego sektora. M.in. dlatego w ramach konsorcjum realizujemy kontrakt dla PKP PLK w zakresie budowy sieci ERTMS/GSM-R, co stanowi dla naszej firmy krok milowy w historii. Umowa dywersyfikuje nasz biznes na kilka lat oraz zdynamizuje rozwój Grupy Kapitałowej w kierunku budownictwa infrastruktury telekomunikacyjnej. Już w I kwartale zaobserwowaliśmy silny, 3,5-krotny wzrost przychodów naszej spółki Gastel Prefabrykacja, która będzie jednym z głównych wykonawców tego projektu" - powiedział prezes Grzegorz Żółcik, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 0,42 mln zł wobec 1,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

(ISBnews)