Pekabex miał 9,94 mln zł zysku netto, 16,86 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Pekabex odnotował 9,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 4,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,5 mln zł wobec 5,61 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wzrost zysku operacyjnego wynika głównie ze wzrostu cen sprzedaży (polepszenie marży realizowanej na kontraktach w segmencie prefabrykacji) oraz jednoczesnej optymalizacji kosztów i procesów, a w szczególności procesów mających wpływ na wydajność i wielkość produkcji. Wynik EBITDA wyniósł 16 862 tys. zł i jest wyższy od EBITDA osiągniętego w pierwszym kwartale 2018 roku (8 715 tys. zł) o 93%. Rentowność netto sprzedaży wyniosła 6,1% i wzrosła w porównaniu do pierwszego kwartału 2018 roku, kiedy to osiągnęła poziom 3,0% o 3,1 pkt proc. Zysk netto wyniósł 9 944 tys. zł wobec 4 132 tys. zł za I kwartał 2018 roku. Całkowity wolumen produkcji w tys. m3 wypracowany przez 4 zakłady produkcyjne w I kwartale 2018 wyniósł 47,8 tys. m3 w porównaniu do poziomu 41,3 tys. m3 osiągniętego w I kwartale 2017 roku (wzrost o 6,5 tys. m3)" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 163,99 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 138,73 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 1,54 mln zł wobec 1,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Pekabex jest producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.

(ISBnews)