"Koniunktura nadal sprzyja naszej działalności. Dodatkowym czynnikiem, który pozytywnie przyczynił się do naszych wyników, były umiarkowane wzrosty cen wyrobów stalowych. Biorąc pod uwagę bieżące uwarunkowania rynkowe mamy nadzieję  na pozytywne wyniki w kolejnych kwartałach" - powiedział wiceprezes Jacek Rożek, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 11,8 mln zł wobec 15,17 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA wyniosła 12,96 mln zł wobec 16,09 mln zł rok wcześniej podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 336,76 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 267,17 mln zł rok wcześniej.

"Na zmiany wyników w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym wpłynęła przede wszystkim mniejsza dynamika wzrostu cen stali w pierwszym kwartale 2018 roku, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dodatkowym czynnikiem mającym niebagatelny wpływ na różnicę pomiędzy wynikami omawianego okresu vs wyniki okresu bazowego (1Q 2017) była polityka pierwotnie stosowana przez klientów emitenta, którzy przewidując wzrosty cen wyrobów stalowych przy posiadanych niskich stanach magazynowych uzupełniali je kładąc większy nacisk na skrócenie terminów dostarczenia materiału aniżeli ceny dostarczanych towarów. Aktualnie wzrosty cen wyhamowały a odbiorcy prowadzą stabilną gospodarkę zaopatrzeniową" - czytamy w raporcie.
Realizowanie niższych marż (na co emitent nie miał wpływu) zostało zrekompensowane istotnym wzrostem sprzedaży zarówno liczonej w złotówkach, jak i tonach (uśrednione wartości skonsolidowane wyniosły odpowiednio ok.26% i 23%), dodano.


W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 5,16 mln zł wobec 8,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW.

(ISBnews)