Asseco Poland miało 68,9 mln zł zysku netto, 167,3 mln zł EBIT w I kw. 2018 r.Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Asseco Poland odnotowało 68,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 60,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 167,3 mln zł wobec 165,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2149 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 2068,3 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Asseco w I kwartale zanotowała bardzo dobre wyniki. Skonsolidowana sprzedaż była wyższa we wszystkich segmentach biznesowych. Nasze przychody wzrosły o 4% do poziomu 2,1 mld zł, a jeśli zostałyby oczyszczone z negatywnego wpływu zmian kursów walut, które miały istotny negatywny wpływ w I kwartale, to byłyby lepsze o 14% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku" - skomentował wiceprezes Rafał Kozłowski, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że dla oceny sytuacji finansowej i rozwoju działalności biznesowej Grupy Asseco ważną informację stanowią dane skorygowane o koszt dodatkowej amortyzacji wartości niematerialnych (PPA i SBP) rozpoznanych w związku z odzyskaniem kontroli nad Grupą Formula Systems. Po wyłączeniu tego negatywnego efektu zyski grupy wzrosły w tempie dwucyfrowym: zysk operacyjny non-IFRS był wyższy o 19% i osiągnął poziom 235 mln zł, natomiast zysk netto non-IFRS po wzroście o 21% wyniósł 81 mln zł.

"Jednorazowy pozytywny wpływ na nasze wyniki miało rozwiązanie odpisu utworzonego na należności od KT Corporation. 19 kwietnia Sąd Arbitrażowy zatwierdził ugodę pomiędzy Asseco Poland a KT Corporation w sprawie realizacji projektu 'Internet dla Mazowsza'. W związku z tym zdecydowaliśmy o rozwiązaniu utworzonego uprzednio odpisu na należności od KT Corporation w kwocie 6,5 mln zł" - wskazał wiceprezes.

Dodał też, że motorem wzrostów wyników Asseco Poland był m.in. sektor bankowy, na co największy wpływ miały nowe projekty i eksport produktów, a także dostosowanie do ważnych zmian w prawie polskim i unijnym.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 45,3 mln zł wobec 146,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2014).

(ISBnews)