Elemental Holding miał 5,3 mln zł zysku netto, 12,37 mln zł EBIT w I kw. 2018 r.Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Elemental Holding odnotował 5,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 11,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 12,37 mln zł wobec 19,53 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBIDTA sięgnął 14,68 mln zł w I kw. 2018 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,62 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 349,01 mln zł rok wcześniej.

"Elemental Holding to stabilna spółka, która systematycznie rozwija się organicznie i przez akwizycje. Udało nam się zbudować przewagi konkurencyjnie zarówno geograficznie – za pośrednictwem spółek przejętych w Europie Zachodniej, jak i w oparciu o dywersyfikację działalności. Mogę zapewnić akcjonariuszy, że spółka kontynuuje ambitną ścieżkę umacniania globalnej pozycji w recyklingu strategicznych metali przemysłowych i szlachetnych" – skomentował wyniki prezes Paweł Jarski, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 2,49 mln zł wobec 3,71 mln zł straty rok wcześniej.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.

(ISBnews)