ABC Data miała 2,45 mln zł zysku netto, 7,91 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - ABC Data odnotowała 2,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 6,18 mln zł wobec 5,49 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wzrósł o 17% r/r do 7,91 mln zł w I kw.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1046,05 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 994,78 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale 2018 roku sprzedaż wzrosła o 5% (51 mln zł) w porównaniu do ubiegłego roku. Powodem wzrostu jest większa o 8% sprzedaż krajowa. Udział sprzedaży krajowej w stosunku do sprzedaży ogółem wzrósł do 72% z poziomu 69% w I kw. 2017 roku" – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 1,5 mln zł wobec 7,79 mln zł zysku rok wcześniej.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)