Zawierający zaledwie 3 pytania test jest częścią badania The Aegon Retirement Readiness 2018. Sprawdza, na ile ludzie rozumieją podstawowe finansowe zagadnienia. Wiele z badanych osób oblało egzamin, co może mieć w przyszłości fatalne konsekwencje dla ich finansowego bezpieczeństwa. Badanie uwidoczniło głębokie braki w wiedzy ekonomicznej.

Zaprezentowało także kilka ciekawostek. Przykładowo, 20 proc. pracowników z Chin planuje spędzić emeryturę w towarzystwie robota.

Jednak znacznie bardziej alarmujące są odpowiedzi udzielone na wspomniane pytania.

Jedno z nich brzmiało: „czy uważasz, że poniższe stwierdzenie jest prawdziwe czy fałszywe?

Zakup akcji pojedynczej firmy zazwyczaj zapewnia bezpieczniejszy zwrot niż akcyjny fundusz inwestycyjny.

Możliwe odpowiedzi to: „prawda, fałsz, nie wiem, nie chcę udzielić odpowiedzi”. 45 proc. proc. badanych udzieliło poprawnej odpowiedzi, 16 proc. błędnej, natomiast 38 proc. odpowiedziało „nie wiem”.

Ponad 20 proc. ankietowanych pracowników nie wie także, że inflacja „pożera” ich kapitał i obniża siłę nabywczą.

W badaniu zapytano także, jakie globalne trendy mogą w największym stopniu wpłynąć na emerytalne plany ankietowanych. Najpopularniejszą odpowiedzią na świecie jest „redukcja rządowych świadczeń emerytalnych (38 proc. odpowiedzi). 33 proc. ludzi z całego globu obawia się także rozwoju chorób, takich jak Alzheimer czy demencja.

Z badania płyną niepokojące wnioski: ludzie w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, jak duży wpływ na ich emerytury będą miały zmiany na rynku pracy, technologiczny rozwój oraz zmiany klimatyczne.

Badanie pokazuje, że ludzie planują przejście na emeryturę w wieku około 65 lat. Prawda jest taka, że 39 proc. emerytów przechodzi na emeryturę wcześniej niż planowała. 30 proc. spośród nich rezygnuje z pracy z powodu złego stanu zdrowia, a 26 proc. utraty pracy.

Badanie pokazuje, że ludzie z całego świata mają bardzo małą wiedzę na temat swoich finansów i emerytur. Pokazuje, że konieczna jest edukacja i uświadamianie przyszłym emerytom, że społeczne kontrakty starego typu pomiędzy państwem, emerytami i pracownikami będą musiały ulec w przyszłości znacznemu przekształceniu.

>>> Polecamy: Nad brzegiem rzeki. 500 plus zakotwiczyło oczekiwania społeczne