Akcjonariusze ZCh Police zdecydowali o 0,53 zł dywidendy na akcję za 2017 r.


Warszawa, 04.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police zdecydowali o przeznaczeniu 39,75 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,53 zł na akcję, podała spółka.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło w dniu 4 czerwca 2018 roku uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2017.
1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 39 750 000 zł.
2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,53 zł" - czytamy w komunikacie.
Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 10 lipca, natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalono na 24 lipca 2018 r.
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police odnotowały 108,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 70,92 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 133,21 mln zł wobec 63,98 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r.
(ISBnews)