Wyrok to rezultat sporu między niemieckim operatorem stron na Facebooku (firma edukacyjna) a niemieckim organem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych. Operator używał sieci społecznościowej do przechowywania plików cookie na dyskach twardych użytkowników w celu zbierania danych na ich temat.

Gdy niemiecki organ ochrony danych nakazał firmie, by ta ją wyłączyła, ponieważ odwiedzający nie zostali poinformowani o gromadzeniu ich danych osobowych, firma argumentowała, że nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez Facebooka i że wszelkie działania należy skierować przeciwko portalowi społecznościowemu.

Zdaniem Trybunału fakt, że administrator strony korzysta z platformy oferowanej przez Facebooka i z usług na niej dostępnych, nie zwalnia go z obowiązków w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Wskazał m.in., że operator podejmuje decyzje, jakie dane gromadzić i w jaki sposób je przetwarzać. W szczególności Trybunał wskazał, że administrator strony może zwrócić się o udzielenie informacji – a zatem o przetworzenie – danych demograficznych dotyczących jego użytkowników (między innymi w kwestii wieku, płci, stanu cywilnego i statusu zawodowego), informacji na temat stylu życia i zainteresowań jego użytkowników (w tym informacji dotyczących zakupów oraz kategorii produktów lub usług, które najbardziej ich interesują), jak również danych geograficznych, które pozwalają ustalić, gdzie należy przeprowadzić specjalne promocje lub zorganizować wydarzenia.

TSUE stwierdził, że operator ponosi w UE wspólną odpowiedzialność z Facebookiem za przetwarzanie danych.

Trybunał w Luksemburgu orzekł również, że niemiecki organ ochrony danych ma prawo do podjęcia działań przeciwko Facebookowi, mimo że jego główna siedziba znajduje się w Irlandii. Facebook twierdził wcześniej, że jedynie irlandzki organ nadzoru sprawuje jurysdykcję nad jego działalnością.

>>> Czytaj też: "FT": Niemcy są zamknięci w "klatce" wspólnej waluty, podobnie jak Włosi