"Ubiegłoroczne, dobre wyniki banku to rezultat konsekwentnej polityki w zakresie efektywnej sprzedaży produktów kredytowych oraz rozwoju kanałów dystrybucji - w tym oddziałów w sieci AIG Bank Polska Finanse dla Domu, zarówno własnych, jak i franczyzowych. Osiągnęliśmy je pomimo wyzwań, z jakimi przyszło nam się zmierzyć w czwartym kwartale 2008" - powiedział prezes AIG Banku Grzegorz Rojewski, cytowany w komunikacie.

Strategia banku na rok bieżący została dostosowana do nowych warunków gospodarczych, przy czym bank prowadzi działalność wyłącznie na rynku polskim i w walucie narodowej oraz nie posiada ekspozycji walutowej.

Wynik na działalności bankowej w 2008 r. osiągnął 940 mln zł, a wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) był na poziomie 35,7%. Wskaźnik ROA na koniec grudnia 2008 wyniósł 3,29%, natomiast współczynnik kosztów do dochodów (C/I) znalazł się na poziomie 36%.

Suma bilansowa wyniosła na koniec 2008 r. 8 mld zł, co oznacza 45% wzrost w stosunku do wartości z 2007 r., natomiast portfel kredytowy wzrósł o 26% r/r.

Współczynnik wypłacalności AIG Banku na koniec grudnia 2008 r. osiągnął 13,07%.

W 2008 r. bank otworzył 46 nowych oddziałów oraz 24 placówki partnerskie.