NBP wskazuje w raporcie, że realizacja rekomendacji KSF dotyczących restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych przyczynia się do spadku prawdopodobieństwa materializacji ryzyka związanego z niekorzystnymi, z punktu widzenia stabilności finansowej, rozwiązaniami ustawowymi kwestii kredytów walutowych.

"Postulowana w rekomendacjach dobrowolna restrukturyzacja pozwala na redukcję ryzyka dla systemu finansowego, jak również umożliwia wypracowanie rozwiązań indywidualnych, dopasowanych do sytuacji i możliwości finansowych poszczególnych kredytobiorców. Dzięki temu środki przeznaczone na restrukturyzację należności będą mogły być wykorzystywane w efektywny sposób" - napisano w raporcie.

NBP podał, że pomimo dobrej bieżącej sytuacji makroekonomicznej, ocena ryzyka w średnim horyzoncie pozostaje podwyższona

m.in. z uwagi na obawy co do trwałości ożywienia gospodarczego w otoczeniu Polski, racjonalności wyceny ryzyka inwestycyjnego na globalnych rynkach finansowych oraz perspektyw międzynarodowej wymiany handlowej.

"W dłuższym horyzoncie, wysoki poziom zadłużenia wielu istotnych gospodarek stanowi najistotniejsze zewnętrzne źródło ryzyka dla tendencji makroekonomicznych, a przez to krajowego systemu finansowego" - napisano w raporcie. (PAP Biznes)