Przeprowadzone przez RBC Wealth Management obejmowało 1051 osób z całego świata, które posiadały co najmniej milion dol. aktywów. 365 osób pochodziło z USA. Ankietowani byli poproszeni o wskazanie stopnia zgodności z danym stwierdzeniem.

I tak ze stwierdzeniem „Czuję się osobiście odpowiedzialny za to, aby mój majątek przynosił korzyści społeczeństwu” zgodziło się tylko 8 proc. amerykańskich milionerów w wieku powyżej 64 lat. Tymczasem wynik ten dla bogaczy z pokolenia X oraz millenialsów wyniósł aż 27 proc.

Młodsze pokolenia wkładają więcej wysiłku niż starsi, aby ich inwestycje trafiały we właściwe miejsca. Gdy przedstawicieli pokolenia X oraz millenialsów zapytano, w jakim stopniu uwzględniają cele charytatywne w inwestowaniu swojego majątku, 29 proc. z nich zgodziło się ze stwierdzeniem, że „łączą swoje inwestycje z celami związanymi z dawaniem” (np. poprzez inwestowanie nastawione także na spowodowanie określonych skutków społecznych czy środowiskowych). 39 proc. z nich zgodziło się ze zdaniem, że „tam gdzie to możliwe, inwestowanie wiąże się z ważnymi dla mnie celami (np. kupno produktów wspierających rozwój zrównoważony)”. Dla starszego pokolenia milionerów odpowiedzi na te pytania wyniosły odpowiednio 12 proc. oraz 32 proc.

Bogaczom z pokolenia X oraz millenialsom także bardziej zależy na przekazaniu swoich wartości młodszym generacjom (43 proc. ankietowanych). W starszym pokoleniu wynik ten wyniósł 25 proc.

Młodszym zależy także w większym stopniu niż starszym na przekazaniu swojego bogactwa kolejnym pokoleniom (28 proc do 12 proc.).

>>> Czytaj też: Bogactwo po polsku. Milionerów jest coraz więcej, ale wciąż niewielu