Amerykańska Rezerwa Federalna, zgodnie z oczekiwaniami, podwyższyła główną stopę procentową o 25 pb do 1,75-2,0 proc. - podano w komunikacie. Bankierzy z Fed podwyższyli prognozy liczby podwyżek w całym 2018 r. do czterech z szacowanych poprzednio trzech. W górę zrewidowano prognozy inflacji, obniżono szacunki bezrobocia.

Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednomyślnie.

To siódma w cyklu, rozpoczętym w grudniu 2015 r., podwyżka fed funds.

Fed utrzymał ocenę prowadzonej polityki monetarnej jako "akomodacyjnej".

Z komunikatu usunięto z kolei sformułowanie w brzmieniu: "stopa fed funds prawdopodobnie pozostanie przez jakiś czas poniżej poziomów oczekiwanych w długim terminie".

Fed podtrzymał ocenę, że w ujęciu rocznym zarówno zasadnicza miara inflacji, jak też inflacja z wyłączeniem cen żywności i energii "zbliżyły się do 2 proc.".

Fed podwyższył prognozę liczby podwyżek stóp procentowych na 2018 r. do czterech oraz utrzymał prognozy podwyżek na kolejne lata.

Mediana przewidywań członków Fed względem poziomu stóp procentowych na koniec 2018 r. wzrosła do 2,375 proc., co oznacza, iż członkowie Fed oczekują w bieżącym roku w sumie 4 podwyżek stóp o 25 pb.

Mediana prognoz względem poziomu fed funds na koniec 2019 r. wzrosła do 3,125 proc., wobec 2,875 proc. w marcu 2018 r., co wskazuje na trzy podwyżki stóp procentowych w tym okresie.

Na 2020 r. mediana utrzymała się na poziomie 3,375 proc.

Mediana prognozy długoterminowej stopy procentowej pozostała bez zmian w wysokości 2,875 proc.

W najnowszych prognozach makroekonomicznych Fed podwyższył prognozy wzrostu inflacji, obniżył prognozy bezrobocia. Pełne prognozy w tabeli poniżej (wszystkie dane w proc.).

2018 2019 2020 Długi termin
PKB realny 2,8 2,4 2,0 1,8
Poprzednia projekcja 2,7 2,4 2,0 1,8
Stopa bezrobocia 3,6 3,5 3,5 4,5
Poprz. projekcja 3,8 3,6 3,6 4,5
Deflator PCE * 2,1 2,1 2,1 2,0
Poprz. projekcja 1,9 2,0 2,1 2,0
Bazowy PCE * 2,0 2,1 2,1
Poprz. projekcja 1,9 2,1 2,1

* deflator PCE to preferowana przez Rezerwę miara inflacji.

O godz. 20.30 rozpocznie się konferencja prasowa prezesa Fed Jerome'a Powella.

Protokół z marcowego spotkania Fed zostanie opublikowany 5 lipca. Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 31 lipca - 1 sierpnia.