"Umowa obowiązywać będzie do końca roku 2024. Łączna szacowana wartość umowy w całym okresie jej trwania wynosi około 3 miliardów litów (czyli około 4.198.500.000 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla LTL/PLN z dnia 17 lutego 2009 roku)" - napisano w komunikacie.

Na początku 2008 roku rafineria Mażeikiu Nafta zwróciła się do spółki Koleje Litewskie z prośbą o renegocjację umowy w celu sprecyzowania taryfy za przewóz (obecnie są przewidziane dwie - niższa i wyższa) i skrócenia kolejowej drogi przewozowej do Kłajpedy, gdzie jest terminal naftowy.