LiveChat Software wnioskuje o wypłatę 0,44 zł: akcję zaliczki na poczet dywidendyWarszawa, 21.06.2018 (ISBnews) - Zarząd LiveChat Software zwrócił się do rady nadzorczej z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę drugiej zaliczki - w wysokości 0,44 zł na akcję - na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017/18, podała spółka.

"1) Kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 11 330 000 zł – która to kwota, łącznie z kwotą zaliczki na poczet dywidendy wypłaconej przez spółkę w styczniu 2018 roku, stanowi nie więcej niż połowę zysku netto spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 marca 2018 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta,
2) Zaliczką będzie objęte 25 750 000 akcji spółki,
3) Kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję spółki, wyniesie: 0,44 zł
4) Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 16 lipca 2018 r.
5) Planowany dzień wypłaty zaliczki: 23 lipca 2018 r." - czytamy w komunikacie

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)