W cytowanym w czwartek sprawozdaniu podkreśliła, że unikanie płacenia podatków jest zjawiskiem o "ogromnym zasięgu", wymagającym skrupulatnych kontroli we współpracy z bankami.

Według reprezentantki resortu finansów dostęp do stale aktualizowanych danych bankowych pomógłby wykryć wiele przypadków przestępstw podatkowych. Wystarczy, dodała, sprawdzić wydatki świadczące o poziomie życia osób, które deklarują niskie dochody, na przykład transakcje związane z zagranicznymi podróżami, zakupem kart członkowskich w ekskluzywnych klubach.

Dziedziny, w których zjawisko oszustw podatkowych osiąga największe rozmiary, to usługi, handel, gastronomia, budownictwo. Jak się szacuje obroty szarej strefy gospodarki we Włoszech wynoszą od 230 do 250 miliardów euro rocznie.