"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana ukształtowała się na poziomie o 12,7% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5% niższym w porównaniu z grudniem ub. roku " - czytamy w komunikacie GUS.

Dziesięciu ekonomistów, uwzględnionych w ankiecie agencji ISB, przewidywało, że produkcja przemysłowa w styczniu spadnie o 12,6 proc. licząc rok do roku.

Ceny produkcji przemysłowej w styczniu 2009 roku wzrosły o 3 proc. w stosunku do stycznia 2008 roku, po wzroście rok do roku o 2,6 proc. w grudniu 2008 roku. W ujęciu miesięcznym wzrosły w styczniu o 1,7 proc. - podał GUS.

Komentarz Przemysława Kwietnia, głównego ekonomisty X-Trade Brokers

Produkcja w styczniu obniżyła się aż o 14,9% rocznie, znacznie powyżej oczekiwań rynkowych (11,4%) i naszej prognozy (11,2%), co w zestawieniu z danymi o wymianie handlowej za grudzień potwierdza, iż skala spowolnienia w polskiej gospodarce jest znacznie większa niż oczekiwano do niedawna i odzwierciedla zależność koniunktury w Polsce od kondycji gospodarek Europy Zachodniej. Dane wpisują się jednak w nasze oczekiwania co do kolejnej sporej obniżki stóp – naszym zdaniem o 50 bp (przy czym kolejne 75 bp jest bardziej prawdopodobne niż 25 bp), gdyż uważamy, że większość w RPP będzie brała przede wszystkim pod uwagę perspektywy wzrostu gospodarczego i inflacji. Ceny producenta wzrosły o 3% R/R - powyżej naszej prognozy (2,7%) i konsensusu (2,2%), co ujawniło wpływ słabnącego złotego. Uważamy jednak, iż wpływ ten tylko częściowo przeniesie się na wskaźnik CPI. Dane miały negatywny wpływ na złotego, który po publikacji stracił 2 grosze w relacji do euro.