Posłowie poparli też nowy unijny projekt Partnerstwa Wschodniego, zainicjowany w ubiegłym roku przez Polskę i Szwecję, którego celem jest zacieśnianie współpracy z sześcioma byłymi republikami radzieckimi. Chwalą zwłaszcza aspekt energetyczny Partnerstwa, które zmierza do utworzenia zdywersyfikowanego rynku energii między UE a krajami sąsiadującymi.

"Nasze otoczenie zmienia się bardzo dynamicznie. Dlatego potrzebujemy zmian w polityce sąsiedztwa.(...) Abyśmy osiągnęli cele, jakie postawiliśmy sobie w latach 2000 przed polityką sąsiedztwa, obywatele państw sąsiedzkich muszą odczuć realne zbliżenie polityczne i gospodarcze z Unią" - apelował podczas debaty Szymański.

Europosłowie podkreślają w sprawozdaniu przyjętym z własnej inicjatywy potrzebę ustanowienia strefy wolnego handlu, w szczególności z Armenią, Azerbejdżanem, Gruzją, Ukrainą i Mołdawią. Opowiadają się też za jak najszybszym zakończeniem rozmów w sprawie ruchu bezwizowego (a do tego czasu za zmniejszeniem opłat wizowych), a także zacieśnieniem współpracy regionalnej w celu wspierania stabilności i dobrobytu w krajach sąsiadujących z UE.