Jako powód analitycy podają relatywnie silną polską gospodarkę i przystanek w trendzie osłabiania się złotego, co negatywnie oddziaływało do tej pory na atrakcyjność inwestycji w polskie akcje.