L.Kaczyński spotkał się w piątek z przedstawicielami Narodowego Banku Polskiego, banków komercyjnych oraz z członkami RPP.

"Jeżeli chodzi o Radę Polityki Pieniężnej, to było to spotkanie zapoznawcze. Mam zgodę na kolejne spotkanie już przy udziale prezesów banków komercyjnych" - powiedział na konferencji prasowej L.Kaczyński.

"Ustaliliśmy, że będzie spotkanie między prezesami a Radą Polityki Pieniężnej. To będzie konfrontacja dwóch stanowisk. Jedni uważają, że Narodowy Bank Polski dotąd robił zbyt mało, ale teraz to się poprawi. Z kolei Rada Polityki Pieniężnej uważa, że działania banków komercyjnych powinny iść nieco innym torem, niż idą w tej chwili" - dodał prezydent.

L.Kaczyński poinformował, że prezes NBP Sławomir Skrzypek przedstawił mu na piątkowym spotkaniu pakiet działań, które mają m.in. ułatwić bankom udzielanie kredytów.

"Prezes Skrzypek przedstawił pakiet nowych działań - śmielszych niż dotąd - jeśli chodzi o podaż pieniądza, utrzymanie wysokiej płynności (...) oraz mających ułatwić bankom udzielanie kredytów" - powiedział.

Podkreślił, że na piątkowym spotkaniu poruszano temat skuteczności obecnej polityki pieniężnej RPP.

Ocenił, że "nie ma odpowiedzi na pytanie, czy ten rok w Polsce będzie rokiem recesji", ale - według niego - należy się liczyć ze znaczącym spowolnieniem gospodarczym w tym roku.

Prezydent przypomniał, że w środę odbędzie się szczyt społeczny z udziałem związków zawodowych, pracodawców, samorządowców oraz ekonomistów.

W piątkowym spotkaniu z prezydentem wzięli udział m.in. prezes i wiceprezesi NBP, doradcy ekonomiczni prezydenta oraz prezesi banków: Pekao SA, Banku Handlowego, Banku Gospodarki Żywnościowej, Gospodarczego Banku Wielkopolskiego oraz członkowie RPP.