Akcjonariusze Trans Polonii zdecydowali o 0,21 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Trans Polonii podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku netto z działalności za rok obrotowy 2017 w wysokości 0,67 mln zł oraz kwoty 4,12 mln zł z kapitału zapasowego (łącznie 4,8 mln zł) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Na jedną akcję spółki przypada 0,21 zł dywidendy, podała Trans Polonia.

"Jednocześnie zwyczajne walne zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 24 lipca 2018 roku oraz termin wypłaty dywidendy na 2 sierpnia 2018 roku. Według stanu na dzień podjęcia uchwały, na jedną akcję spółki przypada z tytułu dywidendy kwota 0,21 zł. Liczba akcji spółki uprawnionych do dywidendy wynosi 22 838 556" - czytamy w komunikacie.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)