Jednocześnie miały miejsce spore wzrosty na parze EURUSD, choć nie powiązane czasowo z tym co działo się na rynku akcji, co jest pewnego rodzaju nowością. Informacją początku tygodnia są rozmowy Citi z amerykańskim rządem w sprawie przekształcenia akcji uprzywilejowanych w normalne udziały, a także w sprawie ewentualnego dalszego wzmocnienia kapitałowego grupy.

W przypadku obu zmian udziały administracji wzrosłyby do 40 proc. Ponadto, w nadchodzącym tygodniu mamy szereg publikacji o generalnie drugorzędnym znaczeniu dla rynków. Najważniejszą z nich są zamówienia na dobra trwałego użytku w USA (czwartek, 14.30, konsensus –2,4% m/m), sprzedaż nowych domów (czwartek, 16.00, konsensus –0,3% m/m), czy dane o nastrojach konsumentów (piątek, 15.55, konsensus 60,0 pkt.). W tym tygodniu mamy też rewizje danych o PKB za czwarty kwartał, w środę w Niemczech i Wielkiej Brytanii, zaś w piątek w USA.

Te publikacje nie mają jednak z reguły już większego przełożenia na rynek. Również w środę Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o poziomie stóp procentowych w Polsce. Wobec słabych danych makroekonomicznych oczekujemy obniżki o 50 bp (do 3,75% w przypadku głównej stopy).