"Zgodnie z osiągniętym z BRE Bankiem porozumieniem, termin realizacji transakcji opcji walutowych o łącznej wartości 30 mln euro uległ przesunięciu z okresu od stycznia 2009 r. do czerwca 2009 r. na okres od lipca 2009 r. do końca 2010 r. Bank podjął także decyzję o przyznaniu spółce nowego limitu generalnego, w ramach którego został podniesiony limit kredytowy zabezpieczający walutowe transakcje terminowe i pochodne do wysokości 28 mln zł" - podała spółka w komunikacie.

Osiągnięte z bankiem porozumienie stanowi restrukturyzację 75% (w ujęciu wartościowym) wszystkich otwartych przez spółkę pozycji w transakcjach opcji walutowych, podano także.

Zelmer poinformował również, że porozumienie stanowi zakończenie I etapu restrukturyzacji walutowych transakcji opcyjnych. Kolejnym będą negocjacje z pozostałymi trzema bankami, z którymi zawarto umowy opcyjne, w celu ich restrukturyzacji.

W końcu stycznia spółka obniżyła prognozę zysku netto za 2008 r. (do 26,0 mln zł z 33,6 mln zł) ze względu na konieczność utworzenia rezerwy związanej z wyceną walutowych transakcji opcyjnych w kwocie 28,3 mln zł.

Narastająco w I-III kw. 2008 roku grupa miała 33,44 mln zł zysku wobec 25,97 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 315,21 mln zł wobec 285,04 mln zł.