Medicover zajmuje się prowadzeniem centrów medycznych na terenie Warszawy, Łodzi, Krakowa, Lublina, Szczecina, Poznania oraz Trójmiasta. Spółka posiada również przychodnie przyzakładowe w kilkunastu miastach, zajmuje się także działalnością w zakresie transportu medycznego oraz organizowania kongresów, szkoleń i sympozjów dla personelu medycznego. Medicover posiada już ok. 36 proc. udziałów w kapitale zakładowym Centrum Medycznego Damiana.

Na podstawie decyzji Prezes UOKiK spółka nabędzie kolejne udziały - ok. 22 proc., co spowoduje przejęcie przez nią kontroli nad Centrum Medycznym Damiana. Przejmowany prowadzi działalność w zakresie prywatnych usług medycznych, finansowanych ze środków zarówno prywatnych, jak i w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Spółka posiada na terenie Warszawy cztery przychodnie lekarskie, prywatny szpital oraz centrum diagnostyczne.

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego, w trakcie którego UOKiK badał m.in. stan konkurencji na rynku prywatnych usług medycznych w Warszawie, Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie przyczyni się do istotnego ograniczenia konkurencji, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do Prezesa UOKiK, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.