"Musimy przeznaczyć na budowę gazociągów w kraju ok. 5 mld zł" - powiedział Wasilewski podczas konferencji "Central European Gas Summit". Dodał, że plan przewiduje powstanie nowych gazociągów do końca 2014 roku, choć pierwsze powstałaby już w 2011 roku.

Prezes poinformował, że 27% nakładów na budowę pochodzić ma z funduszy unijnych, natomiast pozostałe źródła finansowania to środki własne i finansowanie zewnętrzne.

Obok budowy gazociągów w kraju firma będzie realizować dwie duże inwestycje - terminal LNG za pośrednictwem swojej 100-proc. spółki córki Polskie LNG i gazociąg Baltic Pipe, prawdopodobnie również za pośrednictwem spółki celowej.

"W tym drugim projekcie jest możliwe wejście do spółki operatora duńskiego" - powiedział Wasilewski.

Według obecnych szacunków, budowa terminala LNG ma kosztować ok. 500 mln euro, a budowa gazociągu Baltic Pipe - ok. 400 mln euro.

Pod koniec stycznia NWZ PGNiG zatwierdziło sprzedaż projektu Baltic Pipe firmie Gaz-System za kwotę 261,5 tys. euro netto, natomiast pod koniec listopada 2008 roku, PGNiG sprzedało spółkę Polskie LNG Gaz-Systemowi za 52 mln zł.

W roku obrotowym kończącym się 30 kwietnia 2008 Gaz-System miał 320 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 113%. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,55 mld zł (wzrost o 7%).

"W bieżącym roku obrotowym zakładamy podobny wynik" - przewiduje Wasilewski.

Gaz-System powstał w kwietniu 2004 roku w wyniku wydzielenia działalności związanej z przesyłaniem gazu ze struktur PGNiG. Obecnie Skarb Państwa posiada 100% akcji spółki, która zarządza siecią gazociągów o długości około ponad 9,7 tys. km. Majątek przesyłowy spółki jest natomiast warty ponad 3 mld zł.

Celem funkcjonowania Gaz-System jest organizacja i zabezpieczenie transportu gazu ziemnego siecią przesyłową w skali całego kraju - niezależnie od źródła jego pochodzenia, a także równoważenie bilansu pracy sieci przesyłowej. Obecnie głównym klientem spółki jest PGNiG.

W roku obrotowym 2007/2008 spółka przesłała 14,9 mld m sześć. gazu.