Wskaźnik klimatu gospodarczego spadł o 16,25 pkt proc. do 53,34 punktów.

"Najsilniejsze spadki optymizmu dotyczą dwudziesto-, trzydziesto-, a następnie czterdziestolatków - odpowiednio 17, 18 i 15 pkt. Wyraźnie spokojniej oceniają sytuację osoby po 50-ym roku życia - spadek o 7 pkt. Co ciekawe, w lutym obniżenie nastrojów w większym stopniu dotyczyło osób o ponadprzeciętnych dochodach (- 12 pkt), niż o dochodach poniżej średniej (- 8 pkt)" - podano w komunikacie.

Wskaźnik skłonności do zakupów stracił 10,45 pkt proc. i przyjmuje wartość 83,43 pkt.

"Konsumenci niepokoją się głównie możliwością zwiększenia bezrobocia. Już dwie trzecie Polaków (64%) spodziewa się wzrostu bezrobocia w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jak dotąd, sytuacja gospodarcza nie odbiła się jeszcze na ocenie sytuacji materialnej gospodarstw domowych: odsetek osób twierdzących, że nie wystarcza im środków na życie wynoszący 18% pozostaje na dość stabilnym poziomie.Mimo drożejącego importu konsumenci nie spodziewają się też obecnie zwiększenia poziomu cen" - czytamy dalej.

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) może przyjmować wartości od 0 do 200. Ostatnie badanie przeprowadzono między 5 - 10 lutego 2009 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1008 Polaków w wieku 15 i więcej lat.