Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 1965,17 mln zł wobec 103,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 18294,99 mln zł wobec 14578,01 mln zł rok wcześniej.

Jest to wynik gorszy od oczekiwań rynkowych, których średnia przewidywała stratę 2335,0 mln zł. Analitycy spodziewali się w tym okresie straty netto w wysokości 3025,0-1104,0 mln zł.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa miała 659,04 mln zł straty wobec 2412,41 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 79535,21 mln zł wobec 63792,98 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku spółka miała 241,56 mln zł straty netto wobec 2759,86 mln zł zysku rok wcześniej.