"Zarząd nie wyklucza dodatkowego wynagrodzenia akcjonariuszy w zależności od wyników spółki i sytuacji na rynku" - powiedział Witucki agencjom informacyjnym podczas telekonferencji. Dodał, że decyzja w tej sprawie zapadnie najpóźniej po ogłoszeniu wyników za I połowę 2009 r.

"Z naszych ocen wynika, że jesteśmy w stanie taką dystrybucję przeprowadzić" - zaznaczył Witucki. Dodał, że spółka powstrzymuje się od takiej decyzji ze względu na niepewność na rynku, zwłaszcza dotyczącą sektora bankowego i warunków, na jakich banki będą finansować bieżącą działalność przedsiębiorstw.

W zeszłym roku TP SA również wypłaciła dywidendę w wysokości 1,5 zł na akcję, przeznaczając na to 824,65 mln zł z zysku za 2007 rok, wynoszącego 841,47 mln zł (w ujęciu jednostkowym) i 1.228,51 zł z kapitału rezerwowego. Spółka przeprowadziła też buy-back.

TPSA miała po audycie 2188 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2008 roku wobec 2273 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie rocznym w czwartek.

W ujęciu jednostkowym, w 2008 roku spółka miała 520 mln zł zysku netto wobec 841 mln zł zysku rok wcześniej.