Stopa bezrobocia jest zgodna z oczekiwaniami analityków, którzy zakładali właśnie poziom 7,9 proc.

Liczba osób poszukujących pracy wzrosła w lutym o 40 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych.

Analitycy spodziewali się w lutym wzrostu liczby osób poszukujących pracy o 60 tys., po wzroście w styczniu o 59 tys. po korekcie.

Liczba osób bezrobotnych wyniosła w lutym po uwzględnieniu czynników sezonowych 3,31 mln wobec 3,27 mln poprzednio.

Bez uwzględniania czynników sezonowych liczba ta wyniosła 3,55 mln wobec 3,48 mln poprzednio, a stopa bezrobocia wyniosła 8,5 proc. wobec 8,3 w styczniu - podał urząd pracy.