Agencja pisze, że będzie to największy deficyt budżetowy w całym okresie powojennym - 12,3 proc. PKB. Według jednego ze wspomnianych przedstawicieli administracji Obama oczekuje, że w nadchodzących latach deficyt będzie się systematycznie zmniejszał i w 2013 roku wyniesie 533 miliardy USD, tzn. 3 proc. przewidywanego PKB i ustabilizuje się na tym poziomie.

Koszty wojen w Afganistanie i Iraku w tym roku Obama szacuje na nieco ponad 140 miliardów USD. W roku budżetowym 2010 koszty te powinny się zmniejszyć do 130 miliardów USD, a następnie spaść aż do 50 miliardów USD, począwszy od 2011 roku.