"Wydaje się, że inflacja założona w 2009 roku na poziomie 3,2 proc. będzie jednak niższa i powinna się kształtować w granicach 2,7-2,8 proc." - powiedziała Krzysztoszek. Z raportu wynika, że inflacja (wzrost cen dóbr konsumpcyjnych) będzie się stopniowo obniżać. W 2009 r. może wynieść 3,2 proc., w 2010 r. - 1,9 proc., a w 2011 r. - 0,9 proc.

Autorzy raportu ostrzegają jednak, że w miarę pogłębiania się spowolnienia gospodarczego w 2009 r. osłabiać się będzie popyt na pracę. Rynek będzie dostosowywał się do pogarszającej się sytuacji gospodarczej, w pierwszym rzędzie przez redukcję zatrudnienia. Może ona dotknąć głównie osoby o najniższej wydajności.

"W efekcie, w 2009 r. istotnie obniży się tempo wzrostu liczby pracujących. Dopiero w 2011 r. negatywne tendencje na rynku pracy odwrócą się" - informuje raport. Według niego, stopa bezrobocia w 2011 r. może wynieść 14,5 proc. "Byłabym tu większą pesymistką, ale nie z tego względu, że na większą skalę przedsiębiorstwa będą zwalniać. Występuje silny napływ osób, które pracowały w krajach unijnych i one będą zasilać grupę bezrobotnych. Jest pytanie, czy pieniądze, jakie tam zarobili, przeznaczą na jakieś inwestycje" - powiedziała.

W opinii Krzysztoszek, konsumpcja indywidualna w br. może osiągnąć 4 proc. "Założenia raportu mówią o 3,9 proc. My szacujemy na 4 proc. To będzie jednak zależało od tego, co się wydarzy w pierwszych dwóch kwartałach" - powiedziała.