W grudniu ub.r. ceny towarów i usług na Słowacji wzrosły w stosunku rocznym o 3,5 proc.

Miesięczna inflacja wyniosła w styczniu 0,3 proc,. natomiast w grudniu ceny obniżyły się średnio o 0,1 proc.