W związku z topnieniem lodów Arktyki największe kraje chcą uzyskać jak największe wpływy w tej części globu, gdzie są duże zasoby surowców naturalnych, takich jak gaz czy ropa naftowa.

W 2007 roku norweska grupa energetyczna StatoilHydro stała się partnerem rosyjskiego koncernu państwowego Gazprom i francuskiego Total w eksploatacji gigantycznych rosyjskich złóż gazu Sztokman, usytuowanych na rosyjskiej Dalekiej Północy.

W pierwszej fazie realizacji porozumienia dotyczącego rozwijania wydobycia w obrębie złóż Sztokman przewiduje się produkcję w wysokości 23,7 miliardów metrów sześciennych gazu naturalnego rocznie.

Pierwsze dostawy gazu mają się rozpocząć w 2013 roku, a gazu płynnego - w 2014 roku.