Dziś w Polsce jesteśmy głównie konsumentami produktów AI powstających za granicą. Mamy jednak duży potencjał, aby budować przewagę konkurencyjną w oparciu o sztuczną inteligencję, szczególnie w obszarach takich jak medycyna, energia, rolnictwo czy bezpieczeństwo.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej ośrodków wspierania innowacji, bierze aktywny udział w debacie o przyszłości AI w Polsce. Już dziś instytucja ta finansuje takie projekty jak systemy jazdy autonomicznej, znaki, które same dostosowują się do warunków na drodze czy inteligentne chatroboty usprawniające proces rekrutacji. Jak przyznają eksperci NCBR, do Centrum trafia coraz więcej przedsiębiorców, których zamierzają wykorzystać możliwości, jakie daje AI.

Centrum – podobnie jak zaangażowane w dyskusję resorty - podkreśla potrzebę integracji działań z obszaru AI podejmowanych w tej chwili „wyspowo”. Eksperci NCBR są przekonani, że przygotowanie strategii pozwoli wskazać, a potem szczególnie wspierać te dziedziny gospodarki, w których rozwijanie sztucznej inteligencji może przynieść sukces na poziomie krajowym i międzynarodowym. Doskonale wykształcone kadry IT, światowej klasy szkoła matematyczna oraz wsparcie z Funduszy Europejskich na rozwój innowacji – te kwestie mogą zaważyć w kolejnych latach na sukcesie Polski.

Impact'18: Izabela Żmudka, NCBR