Warszawa, 24.07.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Stali miało 906,75 mln zł przychodów i 17,41 mln zł zysku netto w ujęciu jednostkowym według wstępnych danych, podała spółka.
„Jednostkowy przychód netto ze sprzedaży emitenta za pierwsze półrocze 2018 r. wyniósł 906 753 tys. zł, co stanowi wzrost o 178 763 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego. Jednostkowy wynik finansowy netto emitenta za pierwsze półrocze 2018 r. wyniósł 17 418 tys. zł, co stanowi wzrost o 1 504 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego" – czytamy w komunikacie.
Wzrost wyników finansowych netto jest następstwem właściwego wykorzystania przez emitenta dobrej sytuacji, w jakiej znajduje się gospodarka, podano w informacji.
„Zarząd informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny. Jednostkowe sprawozdanie finansowe emitenta i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej emitenta za pierwsze półrocze 2018 r. będzie podlegało przeglądowi biegłego rewidenta" – wskazano także.
Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)